P.G.B.

Betalingen kunnen worden gedaan uit het PGB, (PersoonsGebonden Budget). Met een PGB kan de client zelf zijn zorg inkopen en zijn specifieke zorgvraag daar neerleggen waar hij vindt dat die thuishoort. 

Voor de tarieven en mogelijkheden mij graag even een mailtje sturen, (g.peters2@upcmail.nl), 
of bellen naar:06-47919916.